Huurwoning betalen

Als huurder heeft u een huurovereenkomst met de verhuurder gesloten. In deze overeenkomst is opgenomen dat u voor de eerste dag van elke maand de huur moet betalen. U kunt de huur op verschillende manieren betalen t.w.:

  • Contant
  • Via een automatische incasso
  • Via een periodieke overboeking.
Contant

Contante huurbetaling is tegenwoordig niet meer zo gangbaar. Buiten het feit dat het niet meer van deze tijd is kleven er ook risico’s aan. Onder andere criminelen (hennepteelt / wietplantages) betalen contant, via kasstortingen onder andere via het GrensWisselKantoor (GWK). Wij adviseren verhuurders dan ook om contante betaling niet toe te staan in een huurovereenkomst.

Automatische incasso

De eenvoudigste manier van betalen is via een automatische incasso. Let wel veel particuliere verhuurders kunnen niet zelf automatisch bij u de huur incasseren tenzij de verhuurder de incasso van de huur heeft uitbesteedt aan een beheerder. U dient uw verhuurder of zijn beheerder te machtigen door middel van een machtigingsformulier om het huurbedrag maandelijks van uw bankrekening af te schrijven. Voordeel hiervan is dat de jaarlijkse huurverhoging automatisch wordt aangepast zodat u niet zelf bij de bank het huurbedrag aan te passen. Ook voorkomt u door middel van incasso het te laat betalen van de huur en de daaraan verbonden boetes.

Periodieke overboeking

In de particuliere verhuur is het meest gebruikelijk dat u een automatische overschrijving via de bank zelf instelt, waarmee u de bank opdracht geeft om maandelijks de huur over te maken. Hierbij moet u wel opletten dat u jaarlijks de huur aanpast in verband met de huurverhoging. Als u dit vergeet heeft u al snel en onbewust te maken met een huurachterstand.

Huurachterstand

Als er een huurachterstand ontstaat of dreigt te ontstaan doet u er goed aan om contact met uw verhuurder en/of met ons op te nemen. Wij kijken, samen met u en de verhuurder of hiervoor een oplossing bedacht kan worden zodat u niet (verder) in financiële problemen komt. Afspraken over een betalingsregeling behoort wellicht tot de mogelijkheden. Laat altijd iets van u horen zodat gedwongen juridische stappen (met bijbehorende kosten) voorkomen kunnen worden. Ons credo is dat we er samen altijd uit moeten kunnen komen.

Als de huur niet op tijd wordt voldaan ontvangt u een betalingsherinnering / aanmaning. Als de huur dan niet wordt voldaan, en wij ook niets van u hebben vernomen, dan wordt de vordering uit handen gegeven; u krijgt te maken met de deurwaarder. De kosten hiervan zijn niet gering en komen voor rekening van de huurder. Bovendien loopt u het risico dat u gedwongen de woning moet verlaten. Laat het dus nooit zover komen!

Heeft u vragen over het betalen van de huur, neem dan gerust contact met ons op. Mijnhuurwoning.com is per e-mail altijd bereikbaar en tijdens kantoortijden kunt u ons bereiken op 0570 – 69 11 78.