COÖRDINATIE VAN COMMERCIEEL, FINANCIEEL EN TECHNISCH BEHEER

Wij kunnen het u nog makkelijker maken door de coördinatie van commercieel, technisch en financieel beheer op ons te nemen. Dit betekent voor u dat u in principe niets meer hoeft te doen, maar vanzelfsprekend houdt u wel de controle over uw bezit.


In veel gevallen zit na de oplevering ons werk erop. Soms hebt u of een huurder nog vragen als het huurcontract is ingegaan. Daarvoor zijn wij natuurlijk altijd bereikbaar. Maar wij kunnen het u nog makkelijker maken door de coördinatie van commercieel, technisch en financieel beheer op ons te nemen. Dit betekent voor u dat u in principe niets meer hoeft te doen, maar vanzelfsprekend houdt u wel de controle over uw bezit.

Een kort overzicht van deze werkzaamheden die wij in overleg met u uitvoeren:

  • Het incasseren van de huur bij uw huurder van de verschuldigde huurpenningen met een automatische incassomachtiging.
  • Het (in overleg met u) doorberekenen van de jaarlijkse huurverhoging.
  • Het signaleren en bewaken van mogelijk optredende betalingsachterstanden in de huurbetalingen.
  • Het voeren van alle noodzakelijke correspondentie en zo nodig het nemen van (juridische) maatregelen tegen de huurder.
  • Klachten van huurders betreffende het gehuurde in behandeling nemen en oplossen.
  • Er voor zorgdragen dat het beheerde object verhuurd blijft en bij het vrijkomen ervan zo spoedig mogelijk weer wordt verhuurd.
  • Toezicht houden op de correcte uitvoering van werkzaamheden aan uw bezit door derden.
  • Indien hier aanleiding toe bestaat zullen wij het gehuurde inspecteren en u informeren over onze bevindingen.

Wij verrekenen ons honorarium zowel bij een verhuurtransactie als bij het beheer met de gelden die wij van een huurder ontvangen hebben. Hierdoor zijn deze diensten prestatie gedreven.

Neem voor meer informatie contact met ons op of kijk op Impresco.nl.